Fraude de falsos empresarios de Armani

Crédito: TELEMUNDO 51