Video: Roban Rolex a jugador del Heat

Crédito: TELEMUNDO 51